Zelená Karpatská turistika

Chrám Nanebovstúpenia Pána

Drevený chrám v Šmigovci bol postavený na svahu v blízkosti cintorína v roku 1755. Z architektonického hľadiska ide o malý trojpriestorový, jednovežový chrám s dvoma krížmi, ktorý je postavený na kamennom základe. Opravovaný bol v rokoch 1894 a 1936. Pod súčasný nelichotivý stav objektu sa podpísalo oplechovanie strechy a veže v 50-tych rokoch 20. stor., neskôr vybudovanie nového murovaného chrámu. Tri zvony zavesené pôvodne v chráme sú osadené v novej zvonici pri murovanom chráme.

K chrámu neoddeliteľne patrí aj vzácny päťradový ikonostas, ktorý je zaujímavý aj pre svoj počet ikon prorockého radu – oproti zvyčajnému počtu dvadsať ikon je ich v prorockom rade dvadsaťštyri. Ikonostas sa v súčasnosti nachádza v depozite Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove. Vlastník chrámu – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šmigovec, v súčasnosti (2012) zabezpečuje projektovú prípravu obnovy chrámu, po jej ukončení by mala začať komplexná rekonštrukcia chrámu.

Chrám neslúži na liturgické obrady.

Prehliadku chrámu Vám umožní: Ján Vasiľ, +421 57 7693060, +421 904 738 772

Zanechať komentár
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl