Zelená Karpatská turistika

Chrám sv. Bazila Veľkého

Drevený chrám v Hrabovej Roztoke postavený v polovici 18. stor. je zasvätený jednému z najvýznamnejších východných svätcov sv. Bazilovi Veľkému. Zaujímavosťou tohto chrámu je, že sa zachovala pôvodná podoba chrámu, ikonostasu i prestola pochádzajúca z čias vzniku chrámu.

Stavba je trojpriestorová, dvojvežová s dvomi krížmi. Vo veži sú zavesené tri zvony – jeden neistého roku, dva z roku 1796. Ikonostas z roku 1794 má štvorradovú architektúru. Jeho zaujímavosťou sú cárske dvere, osadené Jesseho stromom s desiatimi medailónmi Kristovho rodokmeňa namiesto zvyčajných medailónov Zvestovania a štyroch evanjelistov. V súčasnosti sa nachádza v reštaurátorskom ateliéri. V minulosti bol chrám obkolesený dreveným oplotením s dvoma vstupnými bránami. Oplotenie bolo z dôvodu schátrania zdemontované.

Chrám neslúži na liturgické obrady.

Prehliadku chrámu Vám umožní: Ján Vasiľ, +421 57 7693060, +421 904 738 772

Zanechať komentár
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl