Zelená Karpatská turistika

Chrám sv. Michala Archanjela

Drevený chrám v Ruskom Potoku bol postavený uprostred obce v roku 1740. V roku 2000 bol prevedený z Gréckokatolíckej na Pravoslávnu cirkev.

Chrám je trojpriestorový, s dvoma cibuľovitými vežami. Ikonostas s prevládajúcou zeleno-zlatou farbou má štvorradovú architektúru a pochádza pravdepodobne z 18. stor. Cárske dvojkrídlové dvere sú osadené šiestimi medailónmi. Na osteniach sa nachádzajú ikony sv. Bazila Veľkého a sv. Gregora Naziánskeho. Priestor na osadenie ikonostasu je užší ako samotný ikonostas, preto sú dve ikony zo základného radu umiestnené po bočných stenách chrámu, na severnej a južnej stene. Zároveň sú prvé a posledné dvojice ikon zošikmené. Veľmi hodnotný je aj žertveník s ikonou Snímania Krista pochádzajúci z 18. stor. a liturgické knihy zo 17. stor. Zvony, ktoré sa kedysi nachádzali vo veži chrámu sú v súčasnosti zavesené v samostatnej drevenej zvonici postavenej pri chráme v roku 1956. Tá je spolu s chrámom ohradená kamenným múrom s dvoma jednoduchými bránami z juhozápadu a z východu, prestrešenými šindľovou strieškou.

Chrám neslúži na liturgické obrady.

Prehliadku chrámu Vám umožní: Igor Kerekanič, +421 907 974 713

Zanechať komentár
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl