Zelená Karpatská turistika

Chrám sv. Juraja

Chrám sv. Juraja z roku 2002 – kópia chrámu z roku 1792.

Pôvodný drevený chrám zasvätený sv. veľkomučeníkovi Jurajovi bol postavený na svahu nad obcou v roku 1792. Bol v tzv. “kožuchu”, teda omietnutý a obielený vápnom. Po komplexnej obnove chrámu v roku 2002, v rámci ktorej bola zrealizovaná kópia pôvodného chrámu, už omietnutie a obielenie vápnom nebolo zrealizované a plechová strecha bola nahradená šindľovou.

Je to klasický trojpriestorový menší chrám s dvoma vežami. V hlavnej veži sú dva zvony, jeden z roku 1908, druhý preliaty v roku 2001. Ikonostas pochádzajúci zo 17. stor. má päťradovú architektúru. Dve ikony svätcov v základnom rade sú z priestorových dôvodov osadené na bočné steny kolmo na ikonostas. Z tých istých dôvodov sú obrazy na tému “Nový zákon” zredukované na desať, tiež chýbajú obrazy s prorokmi, ktoré majú podľa pravidiel uzatvárať ikonostas. Cárske dvere sú dvojkrídlové so šiestimi medailónmi, diakonské dvere sú bez krídel. Celý interiér dopĺňa železný svietnik s ozdobou viniča z konca 19. storočia.

Chrám dodnes slúži na pravidelné liturgické obrady.

Prehliadku chrámu Vám umožní: Juraj Zubaľ, +421 57 767 4440

Zanechať komentár
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl