Zelená Karpatská turistika

Folklórny súbor ŠIŇAVA

Pod vedením Mariána Lojana usilujeme o zachovanie ľudových tradícií a autentického folklóru Východného Slovenska, hlavne regiónu Horný Zemplín.

Folklórny súbor Šiňava

Naša činnosť je zameraná hlavne na výchovu detí a mládeže k folklóru. Na pravidelných stretnutiach sa venujeme nácviku rôznych druhov tancov hlavne z oblasti, ktorá je nám blízka. Sú to tance ako: čardáš, čapáš, krucena, verbung. Ďalšie tance sú z oblasti Pozdišoviec, Parchovian, Kamenice a pod.

Nácviky ľudových tancov robíme s deťmi rôznych kateórií od najmladších až po dospelých. S pripravenými choreografiami vystupujeme na rôznych podujatiach – festivaloch, jarmokoch a pod.


Okrem toho, že sa snažíme zachovať ľudové tradície nášho regiónu, mapujeme aj etno­grafiu blízkeho okolia. Zachytávame zvyky a obyčaje ľudí pri rôznych rodinných a spoločenských udalostiach, pri sviatkoch a výročiach, ako aj zvyky v jednotlivých ročných obdobiach. Pátrame po tradičných odevoch nášho kraja, aby sa zachovala ich autentickosť aj v našich súčasných krojoch. To isté platí aj pri ľudových piesňach a tancoch. Svoje poznatky potom spracovávame do choreo­grafií a snažíme sa tak šíriť tak našu kultúru do širokého okolia i do zahraničia.

Folklórny súbor ŠIŇAVA zo Sniny

„Ukážky autentického folklóru Horného Zemplína”

Adresa: Strojárska 2061/96, 069 01 Snina
Web: www.szm.sinava.sk
E-mail: lojan.marian@azet.sk
Tel.: +421 905 286 237

XML File doesn't exist

Zanechať komentár
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl