Zelená Karpatská turistika

Chrám sv. Michala Archanjela

Drevený chrám v Topoli bol vybudovaný vo svahu nad obcou v 2. pol. 17. storočia. Strecha pokrytá šindľami má atypický tvar zrezanej pyramídy, do ktorej je vsadená jedna veža s trojramenným krížom. Druhý trojramenný kríž je osadený v závere strechy nad svätyňou. Tri zvony z veže chrámu sa v súčasnosti nachádzajú v novom murovanom chráme.

Vzácny ikonostas z polovice 18. stor. vynikajúci pestrosťou farieb má štvorradovú architektúru. V súčasnosti (2012) sa nachádza v reštaurátorskom ateliéri. V podveží, na zábradlí chóru, bola v minulosti umiestnená veľká ikona “Déesis” zo starého ikonostasu zo 17. storočia, namaľovaná na plátne. Aj tá sa v súčasnosti reštauruje.

Aktuálne je pripravovaná expozícia venovaná dejinám gréckokatolíckej cirkvi a Alexandrovi Duchnovičovi – rodákovi z Topole, kňazovi a významnému národnému buditeľovi pôsobiacemu v 19. storočí. Tá by mala byť inštalovaná v predsieni chrámu v lete 2013.

V areáli na západ od cerkvi sa nachádza samostatná zvonica postavená v 20. stor. na mieste staršej, oveľa jednoduchšej (zo štyroch stĺpov). Od cerkvi vľavo sa nachádza vojnový cintorín z 1. sv. vojny.

Chrám neslúži na liturgické obrady.

Prehliadku chrámu Vám umožní: Ján Fedak, +421 911 323 046

Zanechať komentár
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl