Zelená Karpatská turistika

Tvorivé dielne ľudových remesiel

Tkanie na krosnách:

Našim cieľom je ukázať deťom, mládeži a širokej verejnosti, ako pracovali naši predkovia. V našej DO Fénix robíme ukážky tkania, ako aj tvorivé dielne. Svoje skúsenosti mladej generácii odovzdávajú skúsené tkáčky z Dlhého nad Cirochou – p. Krivjančinová, p. Hančaríková a p. Pavlovčinová. Praktické ukážky a tvorivé dielne vedie Ľubica Talarovičová.

Tvorivé dielne ľudových remesiel, Fénix Snina

Hrnčiarstvo:

Najzaujímavejším remeslom nášho regiónu bolo hrnčiarstvo. Rodina Halamkovcov sa zaslúžila o jeho rozvoj. Štefan Halamka je pokračovateľom už niekoľkých generácií hrnčiarov v Snine. V spolupráci s DO Fénix pod vedením Ľ. Talarovičovej organizujú tvorivé dielne pre záujemcov o hrnčiarstvo.

Tvorivé dielne - hrnčiarstvo

Drevorezba:

Drevorezbe sa venuje Dušan Antolík, ktorý na našich tvorivých dielňach robí pre záujemcov ukážky vyrezávania z dreva – vtáčiky, fajky a pod.

Drevorezba, Dušan Antolík, Tvorivé dielne ľudových remesiel DO Fénix Snina

Kováčstvo:

Bolo rozšírené tiež v našom kraji, hlavne v oblasti Zemplínskych Hámrov. Príležitostne pre DO Fénix robí ukážky kováčstva Dávid Kapa z Miňoviec, okr. Stropkov.

Kováčske tvorivé dielne, Dávid Kapa

Kontakt:

Detská organizácia FÉNIX
Územná správna rada Snina

Mgr. Jozef Talarovič

Gagarinova 1559/4, 069 01 Snina
SLOVENSKO

web: www.snina.do-fenix.sk
e-mail: snina@do-fenix.sk
tel.: +421 917 425 648


XML File doesn't exist

Zanechať komentár
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl