Zelená Karpatská turistika

Tvorivé dielne ľudových remesiel

Tkanie na krosnách:

Našim cieľom je ukázať deťom, mládeži a širokej verejnosti, ako pracovali naši predkovia. V našej DO Fénix robíme ukážky tkania, ako aj tvorivé dielne. Svoje skúsenosti mladej generácii odovzdávajú skúsené tkáčky z Dlhého nad Cirochou – p. Krivjančinová, p. Hančaríková a p. Pavlovčinová. Praktické ukážky a tvorivé dielne vedie Ľubica Talarovičová.

Tvorivé dielne ľudových remesiel, Fénix Snina

Hrnčiarstvo:

Najzaujímavejším remeslom nášho regiónu bolo hrnčiarstvo. Rodina Halamkovcov sa zaslúžila o jeho rozvoj. Štefan Halamka je pokračovateľom už niekoľkých generácií hrnčiarov v Snine. V spolupráci s DO Fénix pod vedením Ľ. Talarovičovej organizujú tvorivé dielne pre záujemcov o hrnčiarstvo.

Tvorivé dielne - hrnčiarstvo

Drevorezba:

Drevorezbe sa venuje Dušan Antolík, ktorý na našich tvorivých dielňach robí pre záujemcov ukážky vyrezávania z dreva – vtáčiky, fajky a pod.

Drevorezba, Dušan Antolík, Tvorivé dielne ľudových remesiel DO Fénix Snina

Kováčstvo:

Bolo rozšírené tiež v našom kraji, hlavne v oblasti Zemplínskych Hámrov. Príležitostne pre DO Fénix robí ukážky kováčstva Dávid Kapa z Miňoviec, okr. Stropkov.

Kováčske tvorivé dielne, Dávid Kapa

Kontakt:

Detská organizácia FÉNIX
Územná správna rada Snina

Mgr. Jozef Talarovič

Gagarinova 1559/4, 069 01 Snina
SLOVENSKO

web: www.snina.do-fenix.sk
e-mail: snina@do-fenix.sk
tel.: +421 917 425 648


No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name
No nameNo name

Zanechať komentár
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl