Zelená Karpatská turistika

Chrám sv. Michala Archanjela

Chrám v Inovciach je jedným z najmenších drevených chrámov na východnom Slovensku. Bol postavený v roku 1836.

Pôdorysne je objekt chrámu delený na tri priestory, ktoré sú postavené na nízkom základe. Zaujímavosťou je hrotito ukončená svätyňa, väčšia chrámová loď a menšia predsieň. Celá stavba chrámu je pokrytá šindľovou krytinou. Chrám má dve cibuľovité veže ukončené trojramennými kovanými krížmi.

Ikonostas tohto chrámu je veľmi zaujímavý, len s trojradovou architektúrou, pričom ikony sú výrazne poznačené vplyvom západnej, latinskej maľby. Kvôli nedostatku priestoru v chráme nebol v ikonostase zhotovený rad prorokov a Ukrižovania. Netypický je aj tým, že namiesto zvyčajných dvoch diakonských dverí má iba jedny, pričom dve ikony v základnom rade vpravo sú umiestnené tesne vedľa seba. Cárske dvere obsahujú medailóny Zvestovania a štyroch evanjelistov. Jednoduchá zvonica pokrytá šindľom vhodne dotvára vonkajší areál chrámu.

Chrám neslúži na liturgické obrady.

Prehliadku chrámu Vám umožní: Marek Badida, +421 911 812 179

Je potrebné sa ohlásiť vopred a dohodnúť termín prehliadky.

Zanechať komentár
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl