Zelená Karpatská turistika

Chrám sv. Mikuláša

Drevený chrám v Ruskej Bystrej je klasickým trojpriestorovým chrámom s dvoma cibuľovitými vežami ukončenými trojramennými krížmi. Vstup do objektu je krytý strešnou konštrukciou podopretou dreveným stĺpmi. Ikonostas s päťradovou architektúrou bol v minulosti vytvorený pravdepodobne pre iný chrámový objekt, pretože dve ikony svätých v základnom rade sú osadené na bočné steny kolmo na ikonostas. Cárske dvere sú zdobené výjavmi Zvestovania a štyroch evanjelistov. Pochádzajú zo 17. stor. Za zmienku stojí aj vzácna ikona Ukrižovania na prestole.

Dňa 7. júla 2008 bol tento chrám spolu s ďalšími ôsmymi zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO pod názvom “Drevené chrámy slovenskej časti Karpatského oblúka”.

Chrám dodnes slúži na pravidelné liturgické obrady.

Prehliadku chrámu Vám umožní: Obecný úrad Ruská Bystrá, +421 56 658 40 71

Zanechať komentár
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl