Zelená Karpatská turistika

Hámorský náučný chodník

Osadu Josefsthal na úpätí Vihorlatských vrchov založil začiatkom 19. storočia podnikateľ Jozef Rholl. Jej vznik bol spätý s ťažbou železnej rudy, ktorá na tomto území prebiehala už oveľa skôr, a to povrchovým spôsobom na pingových poliach. Hlbinná ťažba vo Vihorlatskom pohorí začala až od prvej polovice 19. storočia.V osade Josefsthal bol vybudovaný i dômyselný systém vodných kanálov, ktoré zabezpečovali prevádzku až piatich hámrov. Postupne pribúdali ďalšie objekty – vysoká pec, garbiareň na spracovanie koží, zlievareň, vodná píla alebo kamenné murovanice pre potreby ubytovania vedenia železiarní.

Zlievareň, vybudovaná v roku 1841 Štefanom Rhollom, bola veľmi známa výrobou poľnohospodárskeho náradia, pecí, zvaných Merkúr či náhrobných krížov. Odliali tu aj umelecké sochy, z ktorých medzi najznámejšie patria sochy Herkula, zhotovené v roku 1841 a umiestnené na nádvorí kaštieľa v Snine a zámku v Užhorode, ďalej erb Rhollovcov, osadený na ich rodinnej kaplnke v Snine, alebo sochy leva a levice, „strážiace“ vstup do humenského kaštieľa.

Pre spracovanie železnej rudy vo vysokej peci bolo nevyhnutné zabezpečiť dostatočné množstvo dreveného uhlia. To miestni obyvatelia pálili v milieroch. Aj po zániku železiarskej výroby sa milierstvo v Zemplínskych Hámroch udržalo prakticky až dodnes.

V roku 1926 vybudovalo Zemplínske lesné hospodárstvo na trati bývalej Sninskej úzkokoľajnej lesnej dráhy (S. U. L. D.) dvojkilometrovú odbočku Barnova – prvotne kvôli preprave kameňa z kameňolomu, otvoreného v prvej polovici 20. storočia, neskôr na prepravu dreva, vyťaženého vo vihorlatských lesoch. Samotnú sninskú úzkokoľajku s rozchodom koľajníc 760 mm dal v rokoch 1912–1913 vybudovať gróf Jozef Degenfeld. Do roku 1928 bola jej trať viackrát predlžovaná, až pod vrchol Vihorlat – po lokalitu Zvorík, na celkovú dĺžku 26,3 km. Časť pôvodného úseku traťovej odbočky Barnova je v súčasnosti využívaná ako cyklotrasa (zelená značka), ktorou sa dá dostať až k torzu úvrate na Konskom.

Múzeum Zemplínske Hámre
E-mail: muzeum@zemplinskehamre.sk
Tel. +421 917 659 842
www.zemplinskehamre.sk/hnch

Letak_Hamorsky_naucny_chodnik.PDF (8 MB)

Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl