Zelená Karpatská turistika

Karpatské dni zelenej turistiky

Fénix SninaFundacja Bieszczadzka (Poľsko) a WWF Polska vás pozývajú v dňoch 20.-22. augusta 2010 do poľskej obce Lutowiská (v Bieščadách) na II. Karpatské dni zelenej turistiky.

Karpatské dni zelenej turistiky, už druhé v poradí (prvé sa konali v septembri 2009 v Snine), slúžia pre vytváranie a propagáciu aktivít spätých s turistikou priaznivou pre životné prostredie, obľúbenou hlavne medzi návštevníkmi – turistami v regióne, no taktiež medzi samotnými obyvateľmi Východných Karpát. Podujatie podporuje prírodný, historický a kultúrny potenciál regiónu a uvedomuje si dôležitosť ekoturistiky a ekológie pre ochranu životného prostredia a zachovanie tohoto potenciálu. Veľmi dôležitým cieľom je aj posilnenie cezhraničného poľsko-slovenského (a nakoniec i poľsko-slovensko-ukrajinského) partnerstva pre rozvoj turistiky priaznivej pre životné prostredie vo Východných Karpatoch.

Plagát II. Karpatské dni zelenej turistiky [PDF]

PROGRAM:

20. august (piatok) —————————————————————————

 • 13.00 – 14.00, Chata „Pod Florianem“ – Oficiálne otvorenie cyklu podujatí a dvoch výstav:
  • Fotografií, ktoré boli ocenené a vybraté v deviatich vydaniach súťaže „Lesné fotografie” – organizovaných  Regionálnym riaditeľstvom Štátnych lesov v Krosne, Poľskou televíziou, Oddelením Rzeszow a redakciou regionálneho týždenníka Nowe Podkarpacie
  • Publikácií o prírode, ekológii a ekoturistike Podkarpatia a Východných Karpát – stretnutia s autormi a vydavateľmi
 • 14.00 – 16.00, Chata „Pod Florianem“
  • Seminár na tému: „Projekty týkajúce sa ochrany a podpory prírody, ekológie a ekoturistiky v Podkarpatskej oblasti“
 • 16.00 – 20.00, Kino „Otryt“
  • Prehliadka  filmov o prírode, ekológii a ekoturistike v Podkarpatí a Východných Karpatoch

21. august (sobota) —————————————————————————

 • Plenérové vzdelávacie podujatia DIVOKÉ KARPATY — Festivalové námestie pri štadióne LKS „Otryt“ Lutowiská
 • 10.00 – 16.00
  • Ukážky zvierat chovaných v regióne – huculské kone, pastierske psy, ovce, horské plemená hovädzieho dobytka
  • Prednášky, vzdelávacie aktivity a súťaže na témy: Karpatské cicavce – medveď, rys, vlk, divá mačka, zubor…
  • Flóra Karpát a Podkarpatia – školské arborétum v Lutowiskách,  poznávanie bylín,  praktické využitie bylín a jedlých rastlín
  • Prednášky a diskusie na tému „Človek a príroda” – stretnutia s prírodovedcami,  lesníkmi, poľovníkmi, rybármi, poľnohospodármi…
  • Expozícia ekoturistických  karpatských produktov: Medzinárodná trasa prírodného a kultúrneho dedičstva- „Zelený bicykel – Greenway Východné Karpaty“
  • Bieščadské Ekomúzeá
 • 16.00 – 17.00
  • Slávnostné odovzdanie certifikátov „GoToCarpathia“ – v rámci I. pilotného vydania certifikácie služieb a produktov turistiky priaznivej pre životné prostredie vo  Východných Karpatoch
 • 17.00 – 18.00
  • Ukážky cyklo-akrobácií a prezentácia  pravidiel a vybavenia paraglidingu
 • 18.00 – 21.00
  • Vystúpenia folklórnych súborov: „Widymo“ zo Sanoku (Poľsko), „Šiňava“ zo Sniny (Slovensko), „Mocne Bojky“ z Rypiany (Ukrajina)
Navyše, počas trvania celého podujatia budú ukážky východokarpatských remesiel a ochutnávky regionálnych jedál

22. august (nedeľa) —————————————————————————


Vzdelávacie vychádzky a tvorivé dielne pod názvom ZELENÁ TURISTIKA V PRAXI, 10.00 – 16.00
 • 10.00 stretnutie na festivalovom námestí pri štadióne LKS „Otryt“ Lutowiska
 • Voliteľné na základe prihlásenia sa v prvých dvoch dňoch podujatia:
  • Cyklovychádzka pozdĺž Doliny Sanu
  • Pešia turistika s botanikom
  • Pešia turistika s ornitológom (bird watching)
  • Príroda vo fotografii – fotografické tvorivé dielne pre začiatočníkov
Viac informácií: www.gotocarpathia.sk; www.gotocarpathia.pl, tel.: +421 917 425 648, e-mail: snina@do-fenix.sk

Zanechať komentár
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl