Zelená Karpatská turistika

Staň sa dobrovoľníkom

GoToCarpathia – certifikát kvality ekoturistických služieb a produktov na poľsko-slovenskom pohraničí

Chceš ovplyvniť kvalitu turistiky vo Východných Karpatoch?

Staň sa dobrovoľníkom Karpatského centra zelenej turistiky.

Prihlášky prijímame iba do 3. októbra 2013 (štvrtok), do 15.00 hod.

Dobrovoľníci budú zapojení do:

 • organizovania informačno-školiacich stretnutí pre ľudí zaoberajúcich sa turistikou
 • hodnotenia kvality turistických služieb a produktov zariadení uchádzajúcich sa o certifikát GoToCarpathia – okrem iného aj ako „utajení klienti”
 • obsluhy propagačných stánkov s tématikou zameranou na certifikáciu GoToCarpathia na otvorených plenérových podujatiach
 • spracovania informácii a výsledkov aktivít projektu na webovej stránke www.gotocarpathia.pl/.sk/.eu

Dobrovoľníci:

 • sa zúčastnia trojdňového školenia spojeného so študijnou návštevou slovensko-poľského pohraničia, na ktorom sa oboznámia s podmienkami a systémom certifikácie GoToCarpathia, ako aj s vybranými turistickými službami a produktami, na ktoré je zameraný tento certifikát
 • obdržia školiace materiály a propagačné balíčky
 • spoznajú najlepšie ubytovacie a stravovacie zariadenia, ako aj iné turistické služby a produkty na poľskej strane v oblasti Bieščad, Nízkeho Beskydu, Podhoria Ciężkowickeho, Strzyżowskeho, Przemyskeho a Dynowskeho a na slovenskej strane región Horného Zemplína a Horného Šariša
 • nadobudnú osvedčenie a kompetencie
 • dozvedia sa, na čom prakticky spočíva ocenenie kvality služieb metódou „utajeného klienta”
 • získajú certifikát účasti v projekte

Podmienky, ktoré musí dobrovoľník spĺňať:

 • vek nad 18 rokov
 • patriť do jednej z nasledujúcich skupín
  • študenti stredných škôl s predmetom Podnikanie v cestovnom ruchu
  • študenti smerov zameraných na cestovný ruch a turistiku alebo zaujímajúci sa o turistiku
  • nezamestnané osoby, ktoré chcú nadobudnúť širšie uplatnenie a rozšírenie svojích schopností so záujmom o turistiku
  • osoby pracujúce profesionálne v cestovnom ruchu a turistike, alebo pre ktorých je turistika koníčkom /hobby/
  • osoby na dôchodku, ktoré predtým pracovali profesionálne v cestovnom ruchu a turistike, alebo pre ktorých sa turistika stala koníčkom /hobby/
 • bydlisko musí mať len v niektorom z uvedených okresov prešovského kraja: Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov n./T.
 • mať dosť času na zapojenie sa do všetkých plánovaných aktivít pre dobrovoľníkov v rámci realizovaného projektu

Dobrovoľníctvo v Karpatskom centre zelenej turistiky je časťou aktivít projektu „GoToCarpathia – certifikát kvality ekoturistických služieb a produktov na poľsko-slovenskom pohraničí”, ktorého cieľom je posilnenie spolupráce poľsko-slovenských subjektov zameraných na cestovný ruch a turistiku a rozvoj ich siete v oblasti poľsko-slovenskej časti Východných Karpát na základe systému certifikácie.

Podmienky a ďalšie informacie o projekte: Talarovič Jozef, +421 917 425648, e-mail: snina@do-fenix.sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu cez Karpatský Eurorégion v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007–2013

Zanechať komentár
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl