Zelená Karpatská turistika

Po sninskej úzkokoľajke

Cyklotrasa„Po sninskej úzkokoľajke“

(číslo 5884, zelená značka, 12 km, s odbočkami 16,5 km)

Zachovalý násyp bývalej výhybne na Konskom

Zachovalý násyp bývalej výhybne na Konskom

Úzkokoľajová lesná dráha Snina−Vihorlat, v minulosti známa pod skratkou S. U. L. D., bola vybudovaná v rokoch 1913–1928 v celkovej dĺžke 26,3 km. Začínala v Snine na párnej píle v blízkosti vojnového epidemického cintorína, viedla dolinou Tarnovského potoka a končila nad Zemplínskymi Hámrami. Druhá vetva pôvodnej trate viedla po Konské. V roku 1926 bola trať z Konského predĺžená pod Sninský kameň ponad Valaškovce až k Vihorlatu. Aby sa tam úzkokoľajka dostala, bola na Konskom vybudovaná výhybňa s technicky nezvyčajným úvraťovým systémom v tvare slučky, na ktorej sa rušeň so súpravou vozňov otáčal a pokračoval vyššie do vihorlatských hlbokých lesov.

Pôvodný úsek trate zo Sniny až po odbočku Barnová pod kameňolom Zemplínske Hámre (7 km) je vyznačený zelenou cykloznačkou. Cyklotrasa vedie od lokality Biele kamene pod kameňolom spevnenou kamenistou cestou, stade pokračuje zokruhovaním po asfaltovej ceste cez obec Zemplínske Hámre, v minulosti známej manufaktúrnou železiarskou výrobou. Cyklotrasa končí v Snine, kde odporúčame absolvovať mestský cyklochodník „Za históriou Sniny“ (číslo 8905, žltá značka).

Odbočka niekdajšej sninskej úzkokoľajky na Konské viedla v minulosti od rázcestia Lúky nad Zemplínskymi Hámrami. Dnes je tento úsek značený od Lúk k rázcestiu „Pri umretom“ žltou spojkou (8904), odtiaľ po Konské červenou Karpatskou cyklistickou cestou. Na Konské sa môžete dostať aj žltou spojkou (8903) od rázcestia Biele kamene cez Čierťaže k rázcestiu „Pri umretom“.

Posledný úsek bývalej úzkokoľajky od Konského po Zvorík, ktorý patrí k najkrajším a najzachovalejším, sa nachádza vo vojenskom obvode Valaškovce a nie je dostupný cyklotrasou. Bicyklom môžete z Konského pokračovať ďalej po červenej cykloznačke kamenistou cestou až k trati niekdajšej stakčínskej úzkokoľajky, alebo sa môžete vrátiť do Rekreačnej oblasti Sninské Rybníky, či urobiť okruh cez Zemplínske Hámre do Sniny.

Vedúci pracovníci sninskej píly, 1. polovica 20. storočia

Vedúci pracovníci sninskej píly, 1. polovica 20. storočia

S. U. L. D., úsek v lokalite Pri umretom

S. U. L. D., úsek v lokalite Pri umretom

Umelý vodný kanál Kopaný jarok

Umelý vodný kanál Kopaný jarok

Viac o cyklotrase:

http://gotocarpathia.sk/karpatska-turistika/cyklotrasy/na-bicykli-za-historiou-vihorlatu/
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl