Zelená Karpatská turistika

Socha Herkulesa

Socha zobrazuje Herkulesa v boji proti “hydre lernskej”. Je súčasťou areálu kaštieľa v Snine.

Socha Herkulesa je odliata zo železa v životnej veľkosti. Odliata bola v niekdajších Jozefových či Sninských Hámroch (dnes Zemplínskych Hámroch) v roku 1841. Odliate boli tri rovnaké sochy – jedna sa nachádza v Snine, druhá v Užhorode a o tej tretej sa veľa nevie. Pravdepodobne sa nachádza v Maďarsku v okolí mesta Nyíregyháza.

K odliatkom z tých istých železiarní patria aj sochy levov v kaštieli v Humennom.

Socha Herkules, Snina, Slovensko

Foto: Jozef Talarovič

Kto bol Herkules?

Socha Herkules Snina, Slovensko

Podľa klasickej mytológie bol Herkules hrdina, syn boha Dia a kráľovny Alkmény – krásnej dcéry Electryona. Herkules je známy splnením 12-tich hrdinských činov.

Mytológia hovorí, že otec Zeus chcel Herkulesovi zabezpečiť nesmrteľnosť. Preto nechal malého Herkulesa napiť sa mlieka z prsníka spiacej bohyne Héry. Héra sa rozčúlila, no keďže sa stal Herkules nesmrteľný, zabiť ho už nemohla. Rozhodla sa znepríjemňovať mu život.

Raz, keď spal vo svojej postieľke, poslala na neho Héra dvoch hadov, aby ho zadusili. Herkules mal však obrovskú silu a hadov uškrtil.

Veštkyňa mu prikázala ísť do Mykén a dať sa do služby kráľa Eurysthéma. V službe mal splniť 12 hrdinských činov, medzi ktorými bola úloha “Zabiť hydru lernskú”.

Hydra lernská bola morská príšera podobná hadovi. Mala veľa hláv, ktoré keď niekto odsekol, vyrástli jej na tom mieste ďalšie dve hlavy. Herkules odsekol všetky jej hlavy a zapečatil ich horiacou fakľou, aby zabránil ich množeniu. Prostredná hlava však bola nesmrteľná, tú preto zakopal do zeme pod veľký balvan.

Tento boj s hydrou zobrazuje aj socha Herkulesa v Snine pri kaštieli.

Stručná história Sniny a kaštieľa

Kaštieľ Snina

 • Z archeologických nálezov sa predpokladá osídlenie tejto oblasti už v staršej dobe kamennej.
 • 15.–16. storočie – tzv. Valašská kolonizácia Ruthénmi – Rusínmi, pastiersko-roľníckym ludom, vtedy vzniká aj Snina.
 • 1321–1684 vládol v Snine rod Drugethovcov zo Salerma pri Neapole.
 • Po smrti Žigmunda Drugetha sa stala majiteľkou sninského panstva jeho dcéra Klára van Zichy.
 • Neskôr sa panstva ujala jej dcéra Terézia van Dernáthová.
 • Terézia van Dernáthová dala v roku 1781 postaviť murovaný kaštieľ namiesto pôvodného dreveného.
 • Terézia mala 5 synov, ktorí predali po jej smrti v roku 1799 celý majetok známemu holandskému podnikateľovi v baníctve a hutníctve z Gemera – Jozefovi Rhollovi.
 • Rhollovi potomkovia zveľaďovali tento kraj až do roku 1857.
 • V roku 1809 objavil v Jozefovej doline (pomenovaná pravdepodobne po ňom) na upätí Vihorlatského pohoria ložiská železnej rudy a založil železiarsky závod, kde spracovával aj dovážanú rudu.
 • V roku 1840 je Rholl známy ako majiteľ jednej vysokej pece, troch skujňovacích vyhní a niekoľkých hámrov na výrobu železiarskych polotovarov.
 • V ďalších rokoch bola v blízkosti železiarne vybudovaná celá osada Jozefove Hámre (neskôr tiež Sninské Hámre, dnes Zemplínske Hámre)
 • V roku 1841 postavil Jozef Rholl v Hámroch aj zlieváreň, kde boli odliate sochy Herkula, z ktorých jedna sa dodnes nachádza na nádvorí kaštieľa v Snine. Ďalšia sa nachádza pred zámkom v Užhorode (Ukrajina). Traduje sa aj existencia tretej sochy, kde sa presne nachádza však nevieme.
 • Sninský kaštieľ obklopuje anglický park so vzácnymi drevinami, po druhej svetovej vojne uprostred neho postavili mestskú nemocnicu. Kaštieľ dlhé roky chátral. V roku 2014 bol kompletne zrekonštruovaný, pričom v súčasnosti patrí medzi najreprezentatívnejšie budovy v Snine. Nachádza sa v ňom knižnica, muzeálna expozícia a galéria, s pravidelnou nádielkou zaujímavých kultúrnych programov (viac informácií na stránke: http://www.mskssnina.sk/kastiel). Kaštieľ aj spolu s historickým parkom sú jednými zo zastavení mestskej cyklotrasy “Za históriou Sniny”.

Zanechať komentár
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl