Zelená Karpatská turistika

Certifikácia

Certifikácia – vypracovanie systémov riadenia a certifikácie TPS; audit turistických služieb

Aktivity naplánované v tejto Etape zahrňujú komplexné práce nad certifikáciou služieb, t.j. príprava kritérií, zásad a pravidiel certifikácie, grafických prvkov systému (v súlade so zásadami trvalo udržateľného cestovného ruchu), organizáciu strategicko-konzultačných tvorivých dielní z oblasti riadenia TPS a systémom certifikácie – zvyšovanie kvality služieb TPS (voľba, verifikácia a upravenie kritérií, pravidiel a zásad certifikácie). Tvorivé dielne budú určené poskytovateľom služieb a inštitúciám podporujúcim rozvoj TPS.

Partneri predpokladajú vyhlásiť v rámci projektu 2 výzvy certifikácie. Prvá bude mať pilotný charakter. Výzvy sa budú vzťahovať na celú oblasť realizácie projektu (na poľskej aj na slovenskej strane). Všetci partneri budú pôsobiť v prospech propagácie idey systému certifikácie. Bude tiež spustený systém poradenstva, ktorý zjednoduší účasť na procese certifikácie (na obidvoch stranách hranice).

V projekte sa plánuje 2-etapový systém hodnotenia služieb (gastronómia, ubytovanie, sprievodcovia): spomedzi prihlásených služieb budú porotou vybrané  tieto ponuky, ktoré vyhovujú podmienkam kvality služieb v rámci Turistiky priaznivej pre životné prostredie (TPS). Potom odporúčané služby budú podrobené auditu (tiež špeciálne za týmto účelom zaškolenými audítormi). Ukončením vyhlásenej výzvy bude slávnostné odovzdanie certifikátov. Ocenení poskytovatelia služieb budú mať právo označovať ocenenú službu značkou TPS.

Viac o certifikácii…
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl