Zelená Karpatská turistika

Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu: Zväčšiť možnosti využitia turistickej atraktivity poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti  prostredníctvom špecifických cieľov

 • zlepšiť kvalitu turistických služieb /vytvoriť systém certifikácie turistických služieb, školenia pre ľudí v turistickom odvetví/
 • propagáciou prírodných a kultúrnych hodnôt prihraničnej oblasti
 • zlepšiť tok informácií o turistických ponukách, kultúrnych a turistických podujatiach
 • vytvoriť poľsko–slovenskú turistickú ponukuKarpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl