Zelená Karpatská turistika

Ekomúzeá

Školenia v turistickom odvetví; Program Ekomúzeí na Slovensku

Cieľom Etapy je podpora prostredia turistického odvetvia prostredníctvom cyklu školení a zväčšenie konkurencieschopnosti ponúk (obsluha zákazníka, kvalita služieb, štandardizácia služieb), ich obohatenie (napr. o prvky kuchyne a regionálnych tradícií). Budú tiež organizované tvorivé dielne propagujúce ocenené objekty, služby, poskytovateľov služieb.

Plánujú sa tiež tvorivé dielne, ktorých cieľom je rozšírenie turistickej ponuky o prvky prírodovedeckej a kultúrnej turistiky. Budú určené turistickým sprievodcom; organizátorom služieb (na poľskej aj slovenskej strane). Ich realizácia v rôznych ročných obdobiach umožní ukázať krásu prihraničnej oblasti, ako aj pripraviť ponuky, ktoré zohľadňujú hodnoty rôznych ročných období.

V projekte sú tiež naplánované aktivity, ktoré majú inovačný charakter – školenia z inovácií v cestovnom ruchu. Tieto školenia budú prispievať k zvýšeniu konkurencieschopnosti poskytovaných služieb. Doplnením hore uvedených aktivít bude analýza vplyvu niektorých fondov EÚ na rozvoj cestovného ruchu. Výsledkom tejto analýzy bude interaktívna databáza turistických projektov na poľskej a slovenskej strane. Táto analýza bude tiež prezentovaná v podobe digitálnej mapy.

Cieľom Etapy je tiež komplexné pripravenie Programu Ekomúzeí na Slovensku, začínajúc od informačných stretnutí (popularizácia myšlienky ekomúzeí), cez tvorivé dielne, na ktorých bude zdôraznená úloha, akú odohráva táto forma pri ochrane zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva, a skutočnosť, že ekomúzeá sú príležitosťou spoločenského a ekonomického rozvoja obcí. Je naplánovaná študijná návšteva v regióne Bieščad, kde takéto múzeá fungujú. Dodatočným doplnením bude zahraničná študijná návšteva v krajinách Západnej Európy, kde takéto formy sú zavedené. Účastníci návštevy budú mať možnosť zoznámiť sa s riešeniami v oblasti riadenia trvalo udržateľnej turistiky (ekomúzeá sú určitým prvkom turistiky tohto druhu). Propagácia hodnôt poľsko-slovenského pohraničia (tlačoviny, propagačné materiály, Poľsko-slovenské „Podkarpatské poklady“ a spoločensko-hospodárske noviny)

Na študijnej návšteve sa zúčastnia zamestnanci projektových partnerov a osoby, ktoré majú záujem o tvorenie ekomúzeí; poskytovatelia služieb a inštitúcie podporujúce rozvoj TPS. Okrem podporných aktivít boli tiež naplánované praktické aktivity – inventarizačné práce – príprava dokumentácie priebehu 3 turistických trás. Zohľadnené sú tiež: stretnutie so zástupcami miestneho obyvateľstva (potenciálni partneri; sponzori).

15 minutová ukážka prezentácie
“Metodológia tvorby ekomúzeí”, Boguslaw Pyzocha
Sninské rybníky, 7.-8. 11. 2009


Kompletná videoprezentácia na DVD je k dispozícii na vyžiadanie v DO Fénix Snina.

Zanechať komentár
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl