Zelená Karpatská turistika

Propagácia

Propagácia hodnôt poľsko-slovenského pohraničia (tlačoviny, propagačné materiály, Poľsko-slovenské „Podkarpatské poklady“ a spoločensko-hospodárske noviny)

Hlavným cieľom etapy je na jednej strane popularizácia kultúrnych hodnôt prihraničnej oblasti, a na druhej strane priblíženie čitateľom vedomostí o ekonomike, procesoch, ktoré v nej prebiehajú, ako aj spoločenských otázok v oblasti rozdelenej poľsko-slovenskou hranicou. Tento cieľ bude dosiahnutý vydávaním po celý čas realizácie projektu dvoch časopisov „Podkarpatské poklady“ a spoločensko-ekonomických novín.

Časopisy budú vydávané v obidvoch jazykových verziách. Budú môcť v nich publikovať poľskí aj slovenskí autori.

Doplnením aktivít bude organizácia 5 lokálnych návštev (Prešovský kraj; Žilinský kraj), využitých aj pri plánovaných tlačovinách, publikáciách a samotných „Podkarpatských pokladoch”). Súčasne lokálne návštevy (na ktorých sa zúčastnia zástupcovia lokálnych médií) budú príležitosťou k propagácii hodnôt poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti.

V rámci Etapy sa tiež plánuje vydanie publikácií (mapy, lexikóny). Aktivity plánované v rámci etapy tvoria ďalší prvok propagácie potenciálu poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti (etnografické pamiatky, regionálna kuchyňa, výskyt etnických skupín; sakrálne umenie; svetská architektúra; umelci; múzeá a informácie o prírode – flóra (endemity, výškové stupne rastlinstva); fauna (zvieratá v regióne); národné parky a chránené krajinné oblasti. Cezhraničný raz týchto publikácií bude zdôraznený ich vydaním v dvoch jazykových verziách, budú tiež pripravované poľskými aj slovenskými autormi.
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl