Zelená Karpatská turistika

TPS

Turistika priaznivá pre životné prostredie – TPS (Výskum trvalo udržateľného cestovného ruchu, z hľadiska prípravy systému Turistiky priaznivej pre životné prostredie; Príprava strategických predpokladov a systému riadenia trvalo udržateľného cestovného ruchu v regióne na najbližšie 3-5 rokov)

Cieľom prvej Etapy je propagácia projektu medzi obyvateľmi poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti, zverejnenie informácie tiež medzi členmi cieľovej skupiny (v turistickom odvetví, medzi zástupcami samosprávy); pozvanie k spolupráci v plánovaných ďalších aktivitách. Táto etapa zahrňuje tiež aktivity spojené s vytvorením kancelárií projektu v Poľsku aj na Slovensku.

Ciele etapy sa sústreďujú na pripravenie základov pre zväčšenie a lepšie využitie potenciálu poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti, ktorá vďaka prírodným podmienkam je predurčená na rozvoj cestovného ruchu. Bude realizovaná analýza súčasného stavu a príležitostí rozvoja TPS pri zohľadnení podkladov a odborná analýza existujúcich systémov certifikácie v cestovnom ruchu (napr. Čistý biznis, Čistá turistika, Ekohotel, GreenKey, Európsky kvet, Nordic Swan, a pod.). Doplnením základov systému riadenia trvalo udržateľnej turistiky bude zahraničná študijná návšteva (jeden zo štátov EÚ, napr. Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Česká republika), ktorá umožní zoznámiť sa so systémovými riešeniami, riadením a propagáciou ekoturizmu v regiónoch, ktoré sa vyznačujú podobnými črtami. V Poľsku a na Slovensku takéto systémy ešte nefungujú. Voľba krajiny pre študijnú návštevu bude vyplývať zo smeru prác nad stratégiou/ koncepciou. Na návšteve sa zúčastnia zamestnanci poľských a slovenských projektových partnerov a osoby z regiónu, ktoré pôsobia v oblasti TPS.

Na základe realizovaných analýz, výskumov (na poľskej ako aj na slovenskej strane) bude vypracovaná koncepcia/ stratégia riadenia trvalo udržateľnej turistiky. Tento systém bude vypracovaný na poľskej a slovenskej strane (územie regiónu Krosno-Przemyśl a regiónu: Horný Šariš). Dôležitým prvkom Etapy je pripravenie knihy architektonických vzorov, ktorému budú predchádzať realizované v tomto rozsahu výskumy.
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl